Økonomistyring

Vi gir veiledning og bistand til god økonomistyring for å ivareta vekst og inntjening.

 • Styring av likviditet og arbeidskapital.

 • Utarbeidelse av budsjett og prognoser.

 • Kalkyler og tilbudsmaler.

 • Analyse av nøkkeltall.

 • Intern rapportering.

Regnskap

Vi fører ditt regnskap løpende slik at du alltid har oppdaterte tall og beslutningsgrunnlag.

 • Selskapsetablering.

 • Måndes- og kvartalavsluttning.
 • Avstemming og rapportering.

 • Årsoppgjør.

Skatt og merverdiavgift

Vi utarbeider skattemelding og løpende merverdiavgiftsoppgaver

 • Råd og veiledning om skatt- og merverdiavgiftsregler.
 • Bistand ved kontroll fra skattemydighetene.
 • Veiledning om etterlevelse og tilpassning.
 • Omorganisering.

Rapportering

Vi sørger for pliktig regnskapsrapportering til det offentlige og skreddersyr rapporter etter deres interne behov.

 • Vi utarbeider og sender årsregnskap til Foretaksregisteret.

 • Vi skreddersyr rapporter for intern rapportering.

 • Råd og veiledning til god økonomistyring

Bokføring

Vi automatiserer det vi kan av  bokføring slik at ditt regnskapet til enhver tid er ajour.

 • Løpende bokføring av bilag.

 • Fakturering og oppfølging av innbetalinger fra kunder.

 • Betaling av leverandørfakturaer

Lønn

Vi sørger for beregning, rapportering og utbetaing av lønn til ansatte

 • Månedlige lønnskjøringer.
 • Sending av A-melding.

 • Oppfølging av pensjon og personalforsikringer.

 • Oppfølging av sykefravær og refusjoner.

Innleie

Vi tilbyr økonomipersonell til å dekke behov i deres økonomifunksjon.

 • Økonomiansvarlig.

 • Controller.

 • Støtte til selskapets ledelse.

 • Regnskapsføring.

Ønsker du en skreddersydd løsning?

Enkelte ganger har man behov utover standardiserte løsninger.

Hvordan kan vi hjelpe?

Ta kontakt med oss i dag

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, eller veiledning om økonomi eller regnskap.

Gratis veiledning
+47 984 77 254