Underverk Regnskap

Vi er hjelper deg enkelt med kontroll av skatteoppgjøret. Det er bare å ta kontakt så tar vi oss av resten!

Skatte-

oppgjøret 2021

I perioden september til november mottar de fleste bedrifter skatteoppgjør for 2021. Det er viktig og kontrollere skatteoppgjøret mot skattemeldingen og vurdere behov for eventuell klagebehandling.

I Underverk Regnskap har vi lang erfaring med ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til skatt.

Ta kontakt så hjelper vi deg og din bedrift.

Underverk Regnskap

Vi er hjelper deg enkelt med kontroll av skatteoppgjøret. Det er bare å ta kontakt så tar vi oss av resten!

Skatteoppgjøret 2021

I perioden september til november mottar de fleste bedrifter skatteoppgjør for 2021. Det er viktig og kontrollere skatteoppgjøret mot skattemeldingen og vurdere behov for eventuell klagebehandling.

I Underverk Regnskap har vi lang erfaring med ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til skatt.

Ta kontakt så hjelper vi deg og din bedrift.

Ta kontakt for gratis konsultasjon!

Restskatt eller penger til gode

Aksjeselskap og andre

For aksjeselskap er betalingsfristen for restskatt 3 uker etter du har mottatt skatteoppgjøret.

Hvis betalingsfristen er på en lørdag eller søndag, kan dere betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Restskatten må betales selv om dere har gjort endringer etter fristen for skattemeldingen eller om dere har klaget. Hvis restskatten ikke betales i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til dere betaler.

Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger dere ikke å betale.

Enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlig selskap

Restskatt på 1000 kroner eller mer
Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

Får du skatteoppgjøret ditt i juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. august og den andre fakturaen 24. september.
Får du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for den første fakturaen 3 uker etter at datoen for skatteoppgjøret ditt var klart, og den andre fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.
Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen. Du må betale restskatten selv om du har endret skattemeldingen etter fristen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter fra forfall frem til du betaler.

Betaler du ikke innen fristen på den første fakturaen, regner vi det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Trenger du hjelp, kan du kontakte oss

Restskatt på under 1000 kroner
Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1 000 kroner avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

Fikk du skatteoppgjøret ditt i juni eller tidligere, er fristen for å betale 20. august.
Fikk du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.
Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter fra forfall frem til du betaler.

Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Endre eller klage

Har du oppdaget feil i skattemeldinen kan du sende endringsmelding intill tre år etter leveringsfristen for skattemelding.

Dersom du ønsker å klage er klagefristen 6 uker etter at du mottok vedtaket. Klagefristen i din sak står også opplyst i brevet du har mottatt fra Skatteetaten.

For mer informasjon se: Skattetaten sine hjemmesider

Ta kontakt med oss

Nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere artikler

Få gratis veiledning.

Ring oss på +47 984 77 254

Be om tilbud

Vi tar kontakt med deg for å gi deg et tilbud